Grundejerforeningen Solvænget

Velkommen til Grundejerforeningen Solvænget

Lidt om grundejerforeningen

Grundejerforeningen Solvænget består af 41 ejendomme, beliggende Solvænget nr. 1 - 49 i den vestlige del af Gilleleje. Vejnettet danner et H med de lige og ulige numre på hver sin side, gennemskåret af Græstedvej mellem Vesterbrogade og Kystvejen.

Solvænget ligger i gåafstand til kysten og Gilbjergstien.

Grundejerforeningen Solvænget er stiftet den 30. marts 1978. I perioden 1. maj 1984 - 31. december 1994 var der ingen aktiviteter i foreningen og der blev ikke opkrævet kontingent hos grundejerne. I 1994 tog Tommy Kristensen initiativ til at genoprette grundejerforeningen og i 1995 blev der afholdt generalforsamling og valgt ny bestyrelse, hvorefter foreningens aktiviteter blev genoptaget og kontingentopkrævning påbegyndt.

Grundejerforeningens hovedaktivitet omfatter vedligeholdelse af de private veje og stier på Solvænget. Hvert år henlægges så vidt muligt et beløb til foreningens vejfond, som skal anvendes, når der er behov for at hovedrenovering af vejnettet. Hvert år udbedres mindre skader på vejnettet for at forlænge vejbelægningens levetid mest muligt.

I henhold til deklaration, tinglyst den 16. juli 1968, har de til enhver tid værende ejere af parcellerne ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Information
Årets generalforsamling er udsat på ubestemt tid på grund af Corona.